Terremoto moderado Filipinas

Posted on abril 14, 2016

0


Terremoto moderado Filipinas

M5.9 – 21km WNW of Siocon, Philippines

Time
2016-04-13 18:21:51 (UTC)
2016-04-13 15:21:51 (UTC-03:00) in your timezone
Times in other timezones
Nearby Places
21.0 km (13.0 mi) WNW of Siocon, Philippines
62.0 km (38.5 mi) W of Titay, Philippines
68.0 km (42.3 mi) W of Ipil, Philippines
78.0 km (48.5 mi) N of Labuan, Philippines
759.0 km (471.6 mi) S of Manila, Philippines

usgs

 

 

Population Exposure Map

 

Anúncios