O tufão Goni passa para categoria 1, Atsani perde categoria de tufão e Loke ganha categoria 1 de furacão

Posted on agosto 25, 2015

0


Typhoon Goni
O tufão Goni passa para a categoria 1 com ventos de 130 kph
categoria 1

Tropical Storm Atsani
O tufão Atsani perde a categoria de tufão e se torna Tropical Storm com ventos de 110 KPH

Hurricane Loke
Loke passa para a categoria 1 de furacão com ventos de 120KPH

#FUKUSHIMA RADIATION UPDATE, Typhoon Goni

ver mais em westernpacificweather

atsanigoniloke

Anúncios